Δόμηση :Από 1975 - 2007
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Tel. 0030.210.93.33.208

email: info@katsoulis.gr

20, Proskopon Aidiniou Str., Nea Smyrni

Athens, P.C. 17124