Προσκόπων Αϊδινίου 20 Νέα Σμύρνη, Αθήνα Τ.Κ. 17124  

+30 210 9333208 

+30 210 9324591

 
 

Tel. 0030.210.93.33.208

email: info@katsoulis.gr

20, Proskopon Aidiniou Str., Nea Smyrni

Athens, P.C. 17124